• Specificați opțiunea(ile) obligatorii ale produsului.